Mercedes Benz E350d – Μεμβράνη προστασίας χρώματος – Μπροστινό πακέτο

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μεμβράνη προστασίας χρώματος της Χpel - Μπροστινό πακέτο

ΔΙΑΦΟΡΑ

-Front windows: LLumar supercool 70%
-Rear Windows: LLumar supercool 20%