Μεμβράνες προστασίας χρώματος σε VW Passat στη θεσσαλονίκη Allstar Applies

Vw Passat – Μεμβράνη προστασίας χρώματος – Μπροστινό πακέτο

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μπροστινό πακέτο μεμβρανών προστασίας χρώματος  Xpel Ultimate plus - Μπροστινό πακέτο